ČINNOSTI

Zaoberáme sa spracovaním projektových dokumentácii elektrických vedení a staníc vo všetkých stupňoch (UK, SK, PDR) v napäťových hladinách NN, VN, VVN.

Zabezpečujeme komplexnú inžiniersku činnosť pre naše projekty (vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, súhlasy vlastníkov, prípravy zmlúv na vecné bremena, vyňatie z PPF, PLF a všetky ostatné súvisiace činnosti.