• Referencie 2013

Späť na hlavnú stránku

NN vedenia, VN vedenia, VVN vedenia :

Investor
Kluknava – Úprava NN siete z TS Mlyn
Vydrník – rekonštrukcia NN a DP
Hrabské- Výmena TS a časti NN siete
Chminianske Jakubovany zahustenie TS č.5 a úprava NN
Malý Šariš – zahustenie TS č.8 a úprava NN
Kolinovce, úprava NN siete
Sečovská Polianka – presun TS č.4 a rekonštrukcia NN a DP
Veľká Lomnica, ul. Tatranská – úprava NN siete
Baldovce – Rekonštrukcia NN siete
Kluknava – Južná časť – Výstavba TS, VN a úprava NN siete
Kostoľany nad Hornádom – Preložka TS2, úprava NN siete a DP
Katúň – Rekonštrukcia NN siete a DP
Gánovce – Úprava NN siete a DP
Medzilaborce – ul. Mierová, zriadenie VNP, TS a NN siete
Sedlice – ul. Bajerovská, realizácia TS, rekonštrukcia NN a DP
Lipníky – zahustenie TS2
Korytné – rekonštrukcia NN siete
Ladmovce – osamostatnenie NN vývodov z TS1 a úprava NN a DPte
Zriadenie 2x110kV vedenia pre pripojenie Logisticko prevádkového centra Veľká Ida
Rekonštrukcia 22kV vedenia V311 na dvojité 311/407 SO 02 – Čečejovce – Veľká Ida
Lučenec – ul. Jesenského, Špitálska, Hurbanova, Vargu – rekonštrukcia NNS
Bušince, ul. Družstevná: rekonštrukcia NNS
Zaústenie vývodov VN vedení V264 a V369 do Elektrickej stanice Gemerská Hôrka
Spišské Vlachy – úprava VN vedenia 225/253-SO01-Prekládka pri RO Zahura
Čaňa – Výstavba TS, úprava NN siete a DP
Slanec – úprava VN vedenia č. 206 – křižovatka so železnicou
Čaňa – V325 – prípojka pre TS8 (Čaňa – úprava VN vedenia č. 325 – křižovatka so železnicou)
TS č. 9392DW, RaM čistiarne odpadových vôd v Sokoľanoch
MEDZILABORCE – zriadenie TS0154-0025 ML Stavomont OSP
Nálepkovo Hámor II. – zriadenie TS a úprava NN sieteleznicou
Plechotice – úprava NN siete a DP
Sirk časť Červeňany – Úprava NN vedenia a DP
Štítnik – úprava časti NN siete a DP
Vranov nad Topľou, časť Lomnica – rekonštrukcia NN siete a DP
Richnava při ŽSR, zahustenie distribučnej trafostanice DTS
Dulová Ves – úprava NN siete
Rešica – zriadenie TS, VN a NN vedenia
Spišské Podhradie, Sivá Brada, rekonštrukcia TS
  • Referencie 2012

NN vedenia, VN vedenia, VVN vedenia :

Investor
Mníšek nad Popradom, Pilhovčík – zriadenie trafostaníc a úprava distribučných sieti VN a NN
Spišské Vlachy, Zahura – zahustenie TS č.4
Bogliarka – úprava NN
Spišské Vlachy – úprava VN vedenia 225/253
Zemplínska Šírava – Medvedia Hora – zriadenie NN siete a DP
Hranovnica – posilovacie vývody z TS PD Obec
Udavské – úprava NN siete a DP
Nižný Orlík, zriadenie TS3
Výstavba cvičných polygónov VN a NN v areáli ES Lemešany
VN prípojka pre trafostanicu Žrebčín – úprava VN vedenia
Výstavba 2×110 kV vedenia Michalovce – Sobrance, SO 03 – úpravy 22kV vedení
Chrastné – úprava VN vedenia pre trafostanici
Fričovce – úprava NN siete a DP
Levoča,ul.Bottova, Kasárenská, úprava NN vedenia
Veľká Lomnica – zriadenie trafostaníc a úprava distribučných sieti VN a NN
Kaluža, chaty – NN vedenie a domové prípojky
Spišské Vlachy – úprava VN vedenia 225/253
Multifunkčné centrum Košice – Moldavská, Technická infraštruktúra
BEK Agro Revúca – Bioplynová stanica
Košice – ul. Karpatská, Dargovská, Zádielská, Malá – rekonštrukcia NN siete a úprava trafostanice
Vranov nad Topľou – zriadenie transformačnej stanice na ul. Staničná
OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND – ROŽŇAVA -VN,NN a TS
Nálepkovo, Zahájnica – zriadenie trafostaníc TS1, TS2
Malý Horeš, pivnice – úprava NN vedenia
Rožňava – výmena trafostanice a NN prípojka pre f. PAN-DUR
  • Referencie 2011

NN vedenia, VN vedenia, VVN vedenia :

Investor
Sečovce – kabelizácia NN vzdušnej siete a úprava trafostanice
Spišské Vlachy – úprava VN vedenia 225/253
I/74 – 025 Snina most, havária, Prekládka 22kV VN vedenia
Prešov, Nižná Šebastová, Družstevná, Fintická, Nová – úprava NN siete
Veľká Lomnica, ul. Tatranská – úprava NN siete
Veľká Lomnica, ul. Jilemnického – rekonštrukcia NN siete a DP
Čaňa – zriadenie trafostanice Fedstroj
Terňa – zriadenie trafostanice, VN a NN vedenia
Spišská Stará Ves – úprava trafostanice 0536-0012 a NN vedenia
Poproč – úprava TS č.5, VN a NN vedenia pri ihrisku
Michalovce – VN vedenie 382 od ES Michalovce po UVČ 80
Poproč – Baňa Rúfus – rozšírenie NN siete
Úprava VN vedenia 311 – Čečejovce, Mokrance, Budulov
Vernár – úprava trafostanice a VN vedenia
Seňa – zriadenie trafostanice a VN prípojky a úprava NN siete
Dravce – úprava NN vedenia
Mlynica – elektrifikácia obytného súboru Pod vodojemom (pri cintoríne)
Košice, CASSOVAR BUSINESS CENTER II. – DSO 24.15 VN prepojenie 3. etapa, – DSO 24.13 Trafostanica 3. etapa
Michalovce, ul. SNP – zriadenie VN, TS a rozšírenie NN kábelovej siete
Sopkovce – úprava VN a trafostanice 0219-0001
Vypracovanie realizačného projektu transformačnej stanice a VN prípojky:“Oborín -Bioplynová stanica Csatlós “
Michalovce, sídlisko SNP – trafostanica MTR 0364-0048

Fotovoltaické elektrárne (FVE):

Investor
Rekonštrukcia bývalých kasárni – Kulturpark, Košice- FVE
Fotovoltická elektráreň – Veľké Revištia – VN
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁREŇ 0,921 MWp – BÁTKA – VN
Fotovoltická elektráreň Mokrá Lúka Solid project
Fotovoltická elektráreň Mokrá Lúka Panoráma Ski
Fotovoltická elektráreň Rožňava – 0,98MWp-VN,TS
Fotovoltická elektráreň Brzotín – 0,98MWp-VN,TS
Fotovoltická elektráreň, 0,5 MW, Čeľovce 2-VN,TS
Fotovoltická elektráreň, 1 MW, Čeľovce 1-VN,TS
Fotovoltická elektráreň, 3,9 MW, Čečejovce, VN,TS
Fotovoltická elektráreň 0,6MWp – Turany nad Ondavou-VN
Fotovoltická elektráreň Mokrá Lúka CREDO agency
  • Referencie 2010

Fotovoltaické elektrárne (FVE):

Investor
FVE Vígľaš 1 – 3    
FVE Malý Krtíš 1 – 5    
FVE Rohozná 1 – 5    
FVE Tomášovce 1 – 3    
FVE Raztoka 1, 2    
FVE Brezno 1 – 5    
FVE Prša 1 – 3    
Ráztoka – Farkašovo – Fotovoltická elektráreň 0,99 MW    
Ráztoka – Vápenica – Fotovoltická elektráreň 0,99 MW    
FVE Credo Agency    
FVE Ráztoka    
FVE Panoráma    
FVE MLX    
FVE Solid Project    
FVE CREDO Tech    
FVE Kresanda    
FVE Devenport group    
FVE NORCO Group    
     

NN vedenia, VN vedenia, VVN vedenia :

Investor  
Vyhotovenie realizačného projektu pre stavbu “Diaľkovo ovládané Reclosery 11 ks” Siemens s.r.o.  
Technickú pomoc a inžinierskú činnosť pri príprave stavby “Rekonštrukcia a výstavba 3x 2x110kV vedení pre zaústenie do ES Haniska” Geos Košice s.r.o.  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby “Košice Šaca, smer Haniska – zriadenie VN vedenia a trafostanice” T&T PARTNERS s.r.o.  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie na VN prípojku a VN úsekový odpopjovač pre stavbu “Bioplynová stanica PDP Čečejovce” Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby “Brzotín, ul. Brakošova – IBV 20 RD – napájanie elektrickou energiou” Obec Brzotín  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby “Brzotín, ul. Berzehorská – nájomné byty – napájanie elektrickou energiou” Obec Brzotín  
Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby “Košice, ul. Brigádnická – prístavba polikliniky “Medicínske centrum”- napojenie elektrickou energiou“ Gabriela Gulová  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie “Mlynica – Verejné osvetlenie obytného súboru Pieskovisko” Obec Mlynica  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby “Mlynica – obytný súbor rodinných domov Pieskovisko” Obec Mlynica  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie pre stavbu: “Košice, Na Kalvárii – zriadenie NN vedenia a DP pre záhrady” Anna Molnárová  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby “Michalovce – VN vedenie 382 od ES Michalovce po UVČ 80″ Východoslovenská energetika, a.s.  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby “Prípojné vedenie 22kV ES Trebišov – FVE Nový Ruskov” Elektroprojekt spol. s r.o. Košice  
Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie a realizáciu stavby pre stavbu “Košická Nová Ves, Geder – zriadenie trafostanice, VN a NN vedenia” Základná organizácia Slovenského zväzu 32-23 Košice – Geder  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby “Michalovce, kpt. Nálepku – trafostanica MTR 0364-0037,VN káblové vedenie” Východoslovenská energetika, a.s.  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby “Kusín – trafostanica TS 0410-0002 detský tábor, VN prípojka a NN vedenia” Východoslovenská energetika, a.s.  
     

Elektrické stanice, trafostanice :

Investor  
Vypracovanie projektovej dokumnetacie pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby “ES Lemešany – zaústenie VSV + dokončenie rekonštrukcie G. Dokumentácia prevádzkových súborov” HPK engineering,a.s.  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu „Rekonštrukcia ES 110/22kV Michalovce“ Východoslovenská energetika,a.s.  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby “Vranov nad Topľou, Čemerné – murovaná trafostanica Herľanská – TS 1230-0067″ Východoslovenská energetika,a.s.  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby “Zemplínska Šírava, časť Hôrka – VN prípojka a TS 0484-0201″ Východoslovenská energetika,a.s.  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby “Snina – trafostanica MTR 0185-0011 ( 13/213 Salay )” Východoslovenská energetika,a.s.  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby “Trebišov – murovaná trafostanica Longov” Východoslovenská energetika,a.s.  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby “Trebišov – murovaná trafostanica Letná – TS1116-0015″ Východoslovenská energetika,a.s.  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby “Medzilaborce – stožiarová trafostanica TS 0154-0007 – VN prípojka” Východoslovenská energetika,a.s.  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie a osvedčenie projektovej dokumentácie TUV stavby “Medzev, Lucia Baňa – úprava trafostanice TS1″ CARGUN spol,s.r.o.  
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby “Rožňava – úprava trafostanice TRMU 48 – Vargové pole” Východoslovenská energetika,a.s.  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby a inžinierská činnosť pre stavbu “Stará Ľubovňa – zriadenie trafostanice, VN a NN” Jaroslav Hrebík – voda, kúrenie, plyn  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre stavbu “Gelnica – Športová ulica – zriadenie trafostanice” Mesto Gelnica  
Technické a ekonomické posúdenie dvoch alternatív napojenia BP stanice “Bioplynová stanica napojenie na distribučnú VN sieť” Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce  
     

Optické siete

Investor  
Michalovce – optický prepoj ES 110/22 kV – centrum mesta ANTIK Telecom, s.r.o.  
Bidovce – optická sieť ANTIK Telecom, s.r.o.  
Budulov – optická sieť ANTIK Telecom, s.r.o.  
Košická Polianka – optická sieť ANTIK Telecom, s.r.o.  
Byster, Sady nad Torysou – optická sieť ANTIK Telecom, s.r.o.  
Prepoj optickej siete Byster – Zdoba ANTIK Telecom, s.r.o.  
Zdoba, Sady nad Torysou – optická sieť ANTIK Telecom, s.r.o.  
Prepoj optickej siete Košická Polianka – Byster ANTIK Telecom, s.r.o.  
Prepoj optickej siete Furča – Zdoba ANTIK Telecom, s.r.o.  
Ploské – optická sieť ANTIK Telecom, s.r.o.  
Kráľovce – optická sieť ANTIK Telecom, s.r.o.  
Prepoj optickej siete Kráľovce – Ploské ANTIK Telecom, s.r.o.  
  • Referencie 2009

  Späť na hlavnú stránku

Vypracované projektové dokumentácie pre stavby:

Investor Objednávateľ
Osadenie diaľkovo ovládaného úsekového odpínača SECTOS – 21ks Východoslovenská distribučná, a.s. ABB, s.r.o.
Dubinné – úprava NN, DP, TS1 a TS2 Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská energetika, a.s.
Kaluža – MTR 5/421 A NN Kábelový rozvod Obec Kaluža Obec Kaluža
Košice – „Kamerový systém K1-K8 a dispečerské pracovisko“ MESTO Košice MESTO Košice
Prešov TM 204 – Lesnícka škola – úprava trafostanice VSD, a.s. VSE, a.s.
Prešov TM 301 P1-Matica Slovenská – úprava trafostanice VSD, a.s. VSE, a.s.
Prešov – TM 302 P2 – úprava trafostanice VSD, a.s. VSE, a.s.
Prešov – TM 303 P3 – úprava trafostanice VSD, a.s. VSE, a.s.
Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec, 601-Preložka 110 kV liniek č.8841/8842, km 6,447 až km 9,597 GRANVIA, a.s. ABB, s.r.o
SPP Veľké Kapušany – Rekonštrukcia ochrán a výmena maloolejových vypínačov na KS01, PS 10 R6kV SPP, a.s. Bredy, s.r.o.
Tatranská kotlina – úprava TS2 lng. Koloman Ondruš lng. Koloman Ondruš
Moldava nad Bodvou – úprava Trafostanice TS10 Billa VSD, a.s. VSE, a.s.
Turňa nad Bodvou – úprava Trafostanice TS5 VSD, a.s. VSE, a.s.
Kysak – úprava Trafostanice TS2 VSD, a.s. VSE, a.s.
Kysak – úprava Trafostanice TS3 VSD, a.s. VSE, a.s.
Obišovce – úprava Trafostanice TS1 VSD, a.s. VSE, a.s.
Beniakovce – úprava Trafostanice TS1 VSD, a.s. VSE, a.s.
Valaliky, časť Buzice – úprava Trafostanice TS2 VSD, a.s. VSE, a.s.
Dvorníky – úprava Trafostanice TS2 VSD, a.s. VSE, a.s.
Slanec – úprava Trafostanice TS3 VSD, a.s. VSE, a.s.
Turňa nad Bodvou – úprava Trafostanice TS1 VSD, a.s. VSE, a.s.
Turňa nad Bodvou – úprava Trafostanice TS2 OUNZ VSD, a.s. VSE, a.s.
Turňa nad Bodvou – úprava Trafostanice TS4 VSD, a.s. VSE, a.s.
Turňa nad Bodvou – úprava Trafostanice TS6 VSD, a.s. VSE, a.s.
Turňa nad Bodvou – úprava Trafostanice TS9 ČOV VSD, a.s. VSE, a.s.
Bidovce – zriadenie trafostanice a NN vedenia pre IBV VSD, a.s. Združenie stavebníkov Bidovce
Košice, Komenského, Urbánkova – úprava TS a NN siete VSD, a.s. VSE, a.s.
Stará Ľubovňa – zriadenie trafostanice, VN a NN vedenia VSD, a.s. Jaroslav Hrebík
Michalovce – Humenská, Masarykova – úprava VN vedenia a zriadenie trafostanice VSD, a.s. MINET SLOVAKIA s.r.o
Poproč – Olšavská ul. – úprava NN vedenia (2. etapa) VSD, a.s. obec Poproč
Poproč – Olšavská ul. – úprava NN vedenia smer Petrova dolina VSD, a.s. VSE, a.s.
Poprad, Matejovce – cvičné pole pre SOS Matejovce – trafostanica, VN a NN vedenie VSD, a.s. VSE, a.s.
Poprad, Stráže pod Tatrami, námestie – rekonštrukcia NN vedenia VSD, a.s. VSE, a.s.
  • Referencie 2008

  Späť na hlavnú stránku

Vypracované projektové dokumentácie pre stavby:

Investor Objednávateľ
Typový projekt – Diaľkovo ovládaný vonkajší úsekový odpínač v sieťach 22 kV s pohonom integrovaným v telese odpínača Východoslovenská energetika, a.s. ABB, s.r.o.
Diaľkovo ovládaný vonkajší úsekový odpínač v sieťach 22 kV s pohonom umiestneným v ovládacej skrini Východoslovenská energetika, a.s. ABB, s.r.o.
Fekišovce – preložka VN prípojky a Trafostanice TS 1/311, úprava NN siete Východoslovenská energetika, a.s. Východoslovenská energetika, a.s.
Rekonštrukcia 22kV rozvodne TR-Fiľakovo – 22kV vonkajšie vedenie, PS06: Odporníky Stredoslovenská energetika, a.s. ABB, s.r.o.
Haniska – úprava trafostanice TS č.8 – SO 01 VN prípojka a presmerovanie NN vývodov, SO 02 NN prípojka pre Barcom, s.r.o. , PS 01 trafostanica Barcom, s.r.o. Barcom, s.r.o.
Kaluža – Rekonštrukcia TS3 a rozšírenie NN siete Obec Kaluža Obec Kaluža
Krivošťany – Rekonštrukcia TS0455-0001 a úprava časti NN siete Východoslovenská energetika, a.s. Východoslovenská energetika, a.s.
Michalovce – ul. Pekárenská – zariadenie VN, TS a rozšírenie NN káblovej siete Insi, s.r.o. Insi, s.r.o.
R1 Nitra, západ – Selenec, Objekt 601 Preložka 110kV liniek č.8841/8842, km 6,447 až km 9,597, SO 603 – Posúdenie 110 kV linky č.8819, v km 1,123 Národná dialničná spoločnosť ABB, s.r.o.
Bioplynová stanica Csatlós, PS 09 Trafostanice,SO 09 Preložky nadzemných el. vedení p. Csatlós p. Csatlós
Opátka, Prieložky – zriadenie trafostanice p.Špak p.Špak
Poprad rekonštrukcia MTS Pošta a NN siete v úseku ul.Mnoheľa, Francisciho, Štefániková Východoslovenská energetika, a.s. Východoslovenská energetika, a.s.
Ploské – Rekonštrukcia TS1, VN, NN Východoslovenská energetika, a.s. ALNICO, s.r.o.
Centrum pre aktívnu rekreáciu Rozhanovce- SO 35 – Prípojka VN 22 KV, SO 36 – areálová prípojka NN, SO 37- vonkajšie osvetlenie, PS 37 – trafostanica TEMPUS – TRANS s.r.o., Bredy, s.r.o.
Spišská Nová Ves – IBV Červený jarok – zásobovanie elektrickou energiou, PS 01 – Trafostanice, SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody – nové káblové vedenia mesto Spišská Nová Ves mesto Spišská Nová Ves
Tatranská kotlina – rekonštrukcia NN siete Východoslovenská energetika, a.s. Východoslovenská energetika, a.s.
Topoľovka – zriadenie VN prípojky a trafostanice č.4, úprava NN siete a domových prípojok Východoslovenská energetika, a.s. Východoslovenská energetika, a.s.
Nový energetický zdroj 3x240MW + PPC 165 MW, Trebišov – SO 303 – Preložky nadzemných el. vedení, PS 303 Trafostanice pre ZS, SO 303 Preložky nadzemných el. vedení ČES, a.s. ČES, a.s.
Prípojky NN