Činnosti

ENERPRO, s.r.o. sa zaoberá inžinierskou činnosťou v oblasti elektroenergetiky na napäťových hladinách NN, VN, VVN a prípravou projektovej dokumentácie pre elektroenergetické stavby – prenosové a distribučné vedenia, fotovoltaické elektrárne, elektrické stanice, rozvodne, trafostanice, prípojky, …

Oblasti pôsobenia:

  • Inžiniering – zabezpečovanie územných rozhodnutí a stavebných povolení, vysporiadanie pozemkov dotknutých stavbou
  • Príprava projektovej dokumentácie – štúdie, dokumentácie pre územné a stavebné konanie, realizačné dokumentácie
  • Projektová príprava a projektový manažment v sieťach NN, VN a VVN
  • Projekt manažment – vedenie stavieb
  • Zastupovanie investora (zákazníka) vo vzťahu voči energetickej spoločnosti
  • Komplexná príprava stavieb v elektroenergetike

Investori, stavebníci potrebujete pripojiť na distribučnú elektrickú sieť:

Zabezpečíme pre Vás pripojenie na distribučnú sústavu bez toho, aby ste museli niekam chodiť. Zabezpečíme potrebnú projektovú dokumentáciu, povolenia, odborne Vás zastúpime pri jednaniach s energetickou spoločnosťou (VSD, a.s. a VSE, a.s,) pripravíme zmluvu o pripojení.